Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Хмельницької області


  Витяг із протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області

від 24.04.2015р.

(із внесеними змінами протоколом від 08.04.2016р.

(із внесеними змінами протоколом від 16.06.2017р.)

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Хмельницької області

Затвердити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Хмельницької області, скасувавши: рішення з третього питання порядку денного Протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області від 30.05.2014р.; рішення з четвертого питання порядку денного Протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області від 12.09.2014р.,  рішення з сьомого питання порядку денного Протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області від 28.11.2014р., рішення з третього питання порядку денного Протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області від 24.12.2014р., рішення з другого питання порядку денного Протоколу зборів суддів господарського суду Хмельницької області від 13.01.2015р.

2. Визначити з 24.04.2015р. спеціалізацію  суддів з розгляду  конкретних категорій судових справ та коефіцієнти складності категорій  судових справ згідно Додатку № 1 та перелік документів з коефіцієнтами складності для підрахунку навантаження на суддю згідно Додатку № 2.

3. Встановити основні засади формування колегій суддів у господарському суді області:

-  колегіальний розгляд справи призначається у залежності від категорії та складності справи;

-  колегіальний розгляд справи призначається за письмовим клопотанням судді або за ініціативою голови суду та визначається автоматизованою системою в автоматичному режимі.

4. Визначити такі особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

У випадках виявлення значної різниці в навантаженні щодо розподілу судових справ за результатами квартального статистичного звіту, рішенням зборів суддів господарського суду області може бути визначено інший коефіцієнт навантаження для конкретних суддів.

З метою забезпечення умов для виконання суддями своїх обов'язків та обов'язків за адміністративними посадами зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді: для голови суду - на 30%, для заступника голови суду - на 20%. Коефіцієнт складності, що враховує форму участі судді у розгляді справи становить: 1 - при одноособовому слуханні справи суддею, 0,7 - для головуючого судді при колегіальному розгляді справи, 0,3 - для членів колегії при колегіальному розгляді справи.

Надати повноваження керівнику апарату суду (або особі, яка виконує його обов'язки) здійснювати автоматизований розподіл позовних заяв, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав (ст. 63 ГПК України) через автоматизовану систему документообігу тому ж судді, що повернув відповідну позовну заяву з врахуванням зменшення коефіцієнту складності категорії судової справи до 0,001, а у випадку відсутності судді, здійснювати автоматизований розподіл позовної заяви у загальному порядку.”

5. Встановити, що не розподіляються справи, що надійшли за 5 днів до початку відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів.

6. Встановити такі методи вирівнювання навантаження  автоматизованою системою комп’ютерної програми „Діловодство спеціалізованого суду” та періоди: ймовірність розподілу справи „не менше 50%” на того суддю, який має найменший коефіцієнт навантаження, період для розрахунку навантаження – 4 місяці.

7. При неможливості здійснення будь-яких передбачених вищезазначеними рішеннями зборів суддів дій у зв’язку із функціональністю комп’ютерної програми „Діловодство спеціалізованого суду” надати право голові суду та керівнику апарату  вчиняти  інші дії, які були б спрямовані на належне здійснення правосуддя господарським судом області.

Додаток № 1 до рішення зборів

суддів від 24.04.2015р. 

Затвердити спеціалізацію та персональний склад чотирьох судових колегій господарського суду Хмельницької області:

1.      Перша судова колегія.

Головуючий колегії – суддя Шпак В.О.

Члени колегії – судді Гладюк Ю.В., Димбовський В.В., Заярнюк І.В., Олійник Ю.П., Смаровоз М.В.

Координує діяльність колегії – заступник голови суду.

Судді судової колегії спеціалізуються на розгляді справ зі спорів:

- пов’язаних з банківською діяльністю та обігом цінних паперів;

- з корпоративних відносин;

 

 

- що виникають при виконанні господарських зобов’язань та з інших підстав 

 

2.      Друга судова колегія.

Головуюча колегії - суддя Танасюк О.Є.

Члени колегії – судді Виноградова В.В., Муха М.Є., Заверуха С.В., Кочергіна В.О.

Координує діяльність колегії – голова суду.

Судді судової колегії спеціалізуються на розгляді справ зі спорів:

- що виникають при укладенні, зміні, розірванні договорів;

- пов’язаних із земельними відносинами.

3.      Третя судова колегія.

Головуючий колегії - суддя Радченя Д.І.

Члени колегії – судді Вибодовський О.Д., Грамчук І.В., Яроцький А.М.

Координує діяльність колегії – заступник голови суду.

Судді колегії спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство та пов’язаних з банкрутством (справи, у яких однією із сторін є боржник, щодо якого порушена справа про банкрутство).

4.      Четверта судова колегія.

Головуючий колегії - суддя Магера В.В.

Члени колегії – судді Гладій С.В., Музика М.В., Субботіна Л.О.

Координує діяльність колегії – голова суду.

Судді судової колегії спеціалізуються на розгляді справ зі спорів:

- що виникають із захисту права власності;

- що виникають із захисту права на об’єкти інтелектуальної власності;

- із застосуванням антимонопольного законодавства;

- про визнання недійсними договорів.

Визначити таку спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ та коефіцієнти складності категорій судових справ. 

Назва  категорії спору

Коефіцієнт складності

Колегія, що розглядає

1. Майнові спори:

 

 

розрахунки за продукцію, товари, послуги

1

1,2,3,4                 

інші розрахунки за продукцію

1

1,2,3,4                

за спожиті енергоносії

1

1,2,3,4               

повернення грошових коштів органами, що здійснюють контроль

1

1,2,4                 

відшкодування шкоди

1

1,2,4

інший спір про відшкодування шкоди

1

1,2,4

моральної

1

1,2,4

виконання договору контрактації

1

1,2,4

орендні правовідносини

1

1.2,4

застосування законодавства про приватизацію

1

1,2,4

лізингові правовідносини

1

1,2,4

договори перевезення, у тому числі при:

1

1,2,4

інші договори перевезення

1

1,2,4

пошкодження, втрати, псування вантажу

1

1,2,4

з них при перевезенні автомобільним транспортом

1

1,2,4

інші пошкодження, втрати, псування вантажу

1

1,2,4

з них при перевезенні залізницею

1

1,2,4

з них при перевезенні морським транспортом

1

1,2,4

них при перевезенні річковим транспортом

1

1,2,4

з них при перевезенні повітряним транспортом

1

1,2,4

міжнародні перевезення

1

1,2,4

договір підряду

1

1,2,4

обіг цінних паперів

1

1,2,4

інший спір про обіг цінних паперів

1

1,2,4

у тому числі векселів

1

1,2,4

виконання договору кредитування

1

1,2,4

інший спір про виконання договору кредитування

1

1,2,4

у т.ч. за інозем., кредитом під державні гарантії

1

1,2,4

виконання договору комісії

1

1,2,4

сумісна діяльність

1

1,2,4

охорона навколишнього природного середовища

1

1,2,4

застосування податкового законодавства

1

1,2,4

право власності на землю у тому числі:

1

1,2,4

інший спір про право власності на землю

1

1,2,4

іпотека і оренда землі

1

1,2,4

оплата за землю

1

1,2,4

пільги

1

1,2,4

грошовий і валютний обіг, у тому числі

1

1,2,4

інший спір про грошовий і валютний обіг

1

1,2,4

валютні розрахунки

1

1,2,4

стягнення пені

1

1,2,4

обіг готівки

1

1,2,4

касові операції

1

1,2,4

зовнішньоекономічна діяльність

1

1,2,4

інша зовнішньоекономічна діяльність

1

1,2,4

у т.ч, ліцензування

1

1,2,4

застосування антимонопольного законодавства

1

1,2,4

збори

1

1,2,4

вилучення майна (конфіскація)

1

1,2,4

виконання державних контрактів

1

1,2,4

інноваційна діяльність

1

1,2,4

пільги для іноземних інвесторів

1

1,2,4

інший майновий спір

1

1,2,4           

2. Інтелектуальна власність

 

1,2,4

Спори про право на об'єкти інтелектуальної власності

1

1,2,4           

товарні марки і розпорядження правами на них

1

1,2,4           

інший спір про товарні марки і розпорядження правами на них

1

1,2,4           

у т.ч, про визнання недійсним свідоцтва

1

1,2,4           

інші об'єкти пром. власності і розпорядження правами на них

1

1,2,4           

інший спір про інші об'єкти пром. власності і розпорядження правами

1

1,2,4           

у т. ч про визнання недійсним правоохоронного

1

1,2,4           

авторське право і суміжні права

1

1,2,4           

комерційна концесія

1

1,2,4           

3. Інші позадоговірні немайнові спори

 

 

скасування державної реєстрації

1

1,2,4           

інший спір про скасування державної реєстрації

1

1,2,4           

спонукання виконати певні дії, що не випливають з договорів

1

1,2,4           

визнання засновницьких (установчих) документів недійсними

1

1,2,4           

визнання права власності

1

1,2,4           

спір пов'язаний з реалізацією корпоративних прав

1

1,2,4           

інший позадоговірний немайновий спір

1

1,2,4           

Видача наказів за рішеннями третейських судів, скасування рішень третейських судів

1

1,2,4                                      

Вжиття запобіжних заходів

Доручення  іноземного суду

1

1

1,2,4

1,2,4                     

4. Договірні, переддоговірні немайнові спори

 

 

орендні правовідносини

1

1,2,4

інший спір про орендні правовідносини

1

1,2,4

оренда земельної ділянки

1

1,2,4

цілісні майнові комплекси

1

1,2,4

лізингові зобов'язання

1

1,2,4

договір підряду

1

1,2,4

договір кредитування

1

1,2,4

купівля - продаж

1

1,2,4

інший спір про купівлю - продаж

1

1,2,4

у т.ч. об'єкту приватизації

1

1,2,4

обіг цінних паперів

1

1,2,4

інший спір про обіг цінних паперів

1

1,2,4

векселів

1

1,2,4

зовнішньоекономічна діяльність

1

1,2,4

сумісна діяльність

1

1,2,4

землекористування

1

1,2,4

інший

1

1,2,4           

5. Справи про банкрутство

 

 

справи про банкрутство

1

Справи, пов’язані з банкрутством ( справи, однією із сторін по яких є боржник, щодо якого порушена справа про банкрутство)

1

3

6. Спір про визнання акта недійсним. Документ, що оспорюється, прийнятий

 

 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальним органом

1

1,2,4

Антимонопольним комітетом або його територіальним органом

1

1,2,4

інший акт, що видано Антимонопольним комітетом або його територіальним органом

1

1,2,4

питання конкуренції

1

1,2,4

антимонопольна діяльність

1

1,2,4

Фондом Держмайна або його регіональним  відділенням.

1

1,2,4

Національним банком або його територіальним  управлінням

1

1,2,4

органом місцевого самоврядування

1

1,2,4

іншим державним органом

1

1,2,4

інше (підприємством, установою, організацією)

1

1,2,4

 

        Встановити, що голова суду Крамар С.І. та заступник голови суду Дячук Т.В. розглядають справи, віднесені до третьої судової колегії.                                                                                                

                                                                                   Додаток № 2

до рішення зборів суддів від 24.04.2015р.

 Включити до переліку документів для підрахунку навантаження на суддю наступні документи із таким коефіцієнтом складності:

1.      заява про затвердження плану санації боржника до порушення

провадження у справі про банкрутство                                                            - 1

   2. про відстрочку або розстрочку  виконання судового рішення,

зміну способу та порядку  виконання                                                                - 0,5

   3. скарга на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби   - 1

   4.  заява у спорах  із вимогами майнового характеру до боржника        - 1

   5.  заява кредитора про грошові вимоги до боржника                               - 1

   6.  скарга на дії арбітражного керуючого                                                     - 1

   7. інша заява про банкрутство                                                                     - 0,4

   8. скасування  ухвали про вжиття запобіжних заходів                              - 0,5

   9. збільшення ( зменшення )  розміру позовних вимог                              - 0,3

  10. зміна предмету або підстави позову                                                      - 0,3

  11. відмова від позову                                                                                    - 0,1

  12. відновлення чи продовження процесуальних строків                          - 0,5

  13.заміна, залучення нових учасників судового процесу,

правонаступництво, залучення третьої особи                                                     - 0,5

  14. зупинення провадження у  справі                                                          - 0,9

  15. прийняття додаткового рішення, ухвали                                                - 0,3

  16. роз’яснення і виправлення рішення, ухвали                                         - 0,2

  17. виправлення помилки у наказі, або визнання наказу таким, що не

підлягає виконанню                                                                                                - 0,3

  18. поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до

виконання                                                                                                                - 0,5

  19. видача дублікату наказу                                                                           - 0,1

  20. затвердження мирової угоди ( у т.ч. на стадії  виконання рішення )  - 0,8

  21. заміна сторони у виконавчому провадженні                                        - 0,5

  22. розстрочення, відстрочення , повернення судового збору та

звільнення від його оплати                                                                                    - 0,1

  23. призначення експертизи, клопотання експертів                                   - 0,5

  24. зобов’язання  опублікувати оголошення ( ухвала попереднього

засідання) (банкрутство)                                                                                         - 0,5    

  25. затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів ( ухвала

підготовчого  засідання ( банкрутство)                                                                 - 0,5

  26. прийняття додаткового рішення, ухвали (банкрутство)                        - 0,3

  27. роз’яснення і виправлення  рішення, ухвали (банкрутство)                 - 0,2

  28. розстрочення, відстрочення , повернення судового збору та

звільнення від його оплати (банкрутство)                                                            - 0,1

  29. призначення експертизи, клопотання експертів (банкрутство)           - 0,5

  

     

Додаток 3. Відповідно до протоколу зборів суду від 16.06.2017р.

Доповнити пункт 4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду абзацом наступного змісту: „У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді, при надходженні заяв (клопотань), скарг, подань, що пов’язані із виконання судових рішень (ст. 117, 119-121,121-2,122 ГПК України), а також що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення помилок та описок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору, по даній справі підлягають повторному автоматизованому розподілу лише відповідні заяви (клопотання), скарги, подання, а не вся судова справа”.

 

Витяг з протоколу  зборів суддів господарського суду Хмельницької області від  "13" грудня 2017 р.

                                                                                                          

Присутні: голова суду Крамар С.І., заступник голови суду Муха М.Є.

судді: Вибодовський О.Д., Грамчук І.В., Виноградова В.В., Гладюк Ю.В.,

Димбовський В.В., Кочергіна В.О., Музика М.В.,  Смаровоз М.В., Танасюк О.Є.,

Субботіна Л.О., Яроцький А.М., керівник апарату суду Комарніцький В.В.

 

Порядок денний:

 1. Обговорення внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Хмельницької області, зокрема внесення змін до додатку №2 до рішення зборів суддів від 24.04.2015р. яким визначено перелік документів для підрахунку навантаження на суддю із відповідними коефіцієнтами складності, а також внесення змін до п.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Хмельницької області з приводу встановлення періоду для розрахунку навантаження – 1 рік.

(доповідач Муха М.Є., Комарніцький В.В.)

 

 

Керуючись ст.ст. 126, 127, 128 Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, збори суддів, -  

В И Р І Ш И ЛИ:

 

По першому питанню.

Внести з 01.01.2018 року наступні зміни в рішення зборів суддів від 24.04.2015р. по другому питанню порядку денного:  

 1. Викласти Додаток №2 до рішення зборів суддів від 24.04.2015р. в наступній редакції:

„Включити до переліку документів для підрахунку навантаження на суддю наступні документи із таким коефіцієнтом складності:

 

 1. заява про затвердження плану санації боржника до порушення

провадження у справі про банкрутство; заява про введення процедури санації;

зава про затвердження плану санації                                                               - 1

 1. про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення,

зміну способу та порядку  виконання                                                              - 0

 1. скарга на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби - 1
 2. заява у спорах  із вимогами майнового характеру до боржника                    - 1
 3. заява кредитора про грошові вимоги до боржника                                         - 1
 4. скарга на дії арбітражного керуючого                                                   - 1
 5. інша заява про банкрутство             - 0
 6. скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів                            - 0
 7. збільшення (зменшення) розміру позовних вимог                               - 0
 8. зміна предмету або підстави позову             - 0
 9. відмова від позову            - 0
 10. відновлення чи продовження процесуальних строків           - 0

  13.заміна, залучення нових учасників судового процесу,

правонаступництво, залучення третьої особи                                                 - 0

 1. зупинення провадження у справі                                                                     - 0
 2. прийняття додаткового рішення, ухвали            - 0
 3. роз’яснення і виправлення рішення, ухвали            - 0
 4. виправлення помилки у наказі, або визнання наказу таким, що не

підлягає виконанню                                                                                           - 0

 1. поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до

виконання                                                                                                            - 0

 1. видача дублікату наказу            - 0
 2. затвердження мирової угоди (у т.ч. на стадії виконання рішення )              - 0
 3. заміна сторони у виконавчому провадженні             - 0
 4. розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та

звільнення від його оплати                                                                                - 0

 1. призначення експертизи, клопотання експертів             - 0
 2. зобов’язання опублікувати оголошення (ухвала попереднього

засідання) (банкрутство)                                                                                    - 0   

 1. затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (ухвала

підготовчого  засідання (банкрутство)                                                             - 0

 1. прийняття додаткового рішення, ухвали (банкрутство)          - 0
 2. роз’яснення і виправлення рішення, ухвали (банкрутство)              - 0
 3. розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та

звільнення від його оплати (банкрутство)                                                       - 0

 1. призначення експертизи, клопотання експертів (банкрутство)   - 0”

 

 1. Викласти пункт 6 рішення зборів суддів від 24.04.2015р. в наступній редакції:

„Встановити такі методи вирівнювання навантаження автоматизованою системою комп’ютерної програми „Діловодство спеціалізованого суду” та періоди: ймовірність розподілу справи „не менше 50%” на того суддю, який має найменший коефіцієнт навантаження, період для розрахунку навантаження –  1 рік”.

 

Головуючий на зборах                                                                      Яроцький А.М.                                                      

 

         Секретар зборів                                                                               Субботіна Л.О.