Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Видання

15 січня 2018, 11:04

Видання 2005 року

Видання містить тези доповідей науково-практичної конференції „Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих та апеляційних господарських судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських правовідносин” проведеної 20-21 квітня 2005 року.

Тези доповідей розміщені за розділами: Актуальні правові аспекти теоретичного характеру; Роль касаційної інстанції при здійсненні правосуддя; Проблемні питання процесуального характеру;  Питання застосування та вдосконалення норм податкового законодавства;судова практика розгляду спорів у сфері податкових правовідносин; Проблемні питання, що виникають при розгляді спорів за участю податкових органів; Деякі аспекти відшкодування податків і обов'язкових платежів; Проблемні питання при вирішенні господарських спорів за участю контролюючих органів. 

 

 

 

 


Видання 2006 року

Господарський (арбітражний) суд Хмельницької області: історико-правові нариси, портрети / За заг.ред. Балац Н.О. - Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006, - 352 с.

 

Ювілейне видання висвітлює діяльність господарського (арбітражного) суду Хмельницької    області, питання зародження та розвитку на території Поділля судочинства. Ознайомлює читача з особливостями податкової системи та інституту банкрутства на Поділлі і різні часи, висвітлює питання державних утворень, цехів та судоустрою на території Хмельниччини.

 

Книга розрахована на широке коло читачів, краєзнавців.

 

 

 

 

 


Видання 2011року

Поділля: із глибини віків у сьогодення. Історичні нариси / за заг. ред. Крамара С. І. - Кам'янець-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2011.-328 с.

Ювілейне видання висвітлює історичні події, які відбулися на території Подільської землі, розвиток місцевості, на якій знаходиться сучасний Хмельницький, історичне походження назви Поділля з часів середньовіччя до сьогодення . 
Розглядаються питання, пов'язані з приналежністю території краю до Польської, Литовської та Російської держав в різні історичні періоди, містяться окремі відомості про князів, які в той чи інший період часу володіли подільськими землями та досліджується питання територіальних меж Пониззя, Поділля, Подільського воєводства та Подільської губернії. Досліджуються історичні та правові аспекти системи оподаткування у різні часи на Поділлі.

Книга розрахована на широке коло читачів, краєзнавців.

У Науково практичному збірнику „Краєзнавець Хмельниччини” (м. Кам’янець-Подільський, 2013 рік, випуск 4) Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України та  Центру дослідження історії Поділля розміщено рецензію доктора історичних наук, професора Баженова Л.В. на видання господарського суду Хмельницької області 2006 року „Поділля: із глибини віків у сьогодення. Історичні нариси” за загальною редакцією голови суду Крамара С.І.

Зокрема, у своїй рецензії Баженов Л.В. вказав, що виданий з нагоди 20-ї річниці створення системи господарських судів України, збірник об’єднав співробітників господарського суду Хмельницької області на чолі з головою цієї установи суддею Крамаром С.І., які не тільки щоденно готують і проводять судові засідання, але й поєднують свою працю із науковими знаннями та історичним краєзнавством, дослідженням історії розвитку правових відносин і суддівства на Поділлі від давнини до сьогодення.

Зазначив, що збірник складається з двох розділів (частин). У першому, автором якого виступає Крамар С.І., вміщені нариси про вплив магдебурзького права на становлення судочинства, з історії фундації та діяльності господарського суду Хмельницької області, про роль судової влади в наші дні. Другий розділ складається із історичних нарисів про наш край. На думку автора рецензії, тут варто прочитати нарис заступника голови суду Олійника Ю.П. „Сторінки історії місцевості, на якій розташоване сучасне місто Хмельницький”, судді Заверухи С.В. і провідного спеціаліста Свіжої О.О. „Поняття „Поділля” в історичному часі та просторі”, начальника інформаційно-аналітичного відділу суду Кочергіної В.О. „Подільська земля: становлення території та історичні події” й інші.

Загалом рецензоване видання висвітлює історичні події, які відбувалися на Подільській землі в межах сучасних Хмельницької і Вінницької областей, в тому числі історичне походження назви регіону з часів середньовіччя до сьогодення, питання територіальних меж історико-географічного Пониззя, Поділля, Подільського воєводства та Подільської губернії, проблеми, пов’язані з приналежністю території краю до Литовської, Поліської та Російської держав, історичні та правові аспекти життя населення краю у різні часи. Збірник містить досить цікаві статистичні дані у вигляді діаграм, таблиць-схем, а також добірку кольорових фотосвітлин про господарський суд Хмельницької області й ілюстрації з історії краю.


Видання 2011 року

У збірнику наводяться тексти основних законів та постанов Пленуму ВГСУ за 2011рік, якими керуються у своїй діяльності судді господарського суду.

Тексти чинних нормативних актів (станом на 21.11.2011р.) звірено з нормативними документами інформаційно-пошукової системи „Законодавство”.

Упорядники: Крамар С.І. голова господарського суду Хмельницької області, Олійник Ю.П. заступник голови господарського суду Хмельницької області – 525 с.

 

 

 

 

 

 

 


            Видання 2012 року

Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами – Камянець-Подільський: ПП „Медобори – 2006”, 2012. – 640 с.

У виданні вміщено текст Господарського процесуального кодексу України з постатейними матеріалами (систематизовані та згруповані за статтями ГПК витяги з постанов Пленумів, роз’яснень, листів Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, рішень Конституційного Суду, окремих законів та інших нормативних актів).

Тексти чинних нормативних актів та інших документів (станом на 01.06.2012р.) звірено із інформаційно-пошуковою системою „Законодавство”.

Упорядники: Крамар С.І. – голова Господарського суду Хмельницької області; Олійник Ю.П. – заступник голови Господарського суду Хмельницької області; Рєзнікова В.В. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права; Кобріна О.В. – начальник інформаційно-аналітичного відділу Господарського суду Хмельницької області; Адамчук С.В. – провідний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу Господарського суду Хмельницької області; Свіжа О.О. – помічник судді Господарського суду Хмельницької області.

 


        Видання 2016 року

        Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів.

За заг. ред. Крамара С.І. – Хмельницький, 2016. 

Ювілейне видання висвітлює історичний розвиток системи сучасних господарських судів України та, зокрема, господарського суду Хмельницької області.

У книзі також вміщено авторську концепцію відновлення довіри громадян до судової системи України. Окрім того, досліджуються окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та судочинства в м. Кам’янці – Подільському протягом XV-XVIII століть та проведено історичний аналіз привілею на самоврядування, наданого у XVI столітті місту Меджибожу.

Книга розрахована на широке коло читачів, краєзнавців.