flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Бюджет. Фінанси

 

 

 

            ПЛАН                
          спеціального фонду  бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)               
            на 2018 рік                
вид бюджету Державний бюджет України
          03500128 Господарський суд Хмельницької області               
          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)               
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 050 - Державна судова адміністрація України              
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування
державного бюджету:
0501020-Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* ______________)  
Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами                    
501020                           (грн.)
Найменування Код січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього:   44 500 51 000 60 700 63 500 60 000 53 500 57 700 57 200 57 500 64 800 65 400 62 900 698 700
у тому числі:                              
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)                            
Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держви 22030000 44 500 51 000 60 700 63 500 60 000 53 500 57 700 57 200 57 500 64 800 65 400 62 900 698 700
фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобовя'зання)                            
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)                            
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього:   44 500 51 000 60 700 63 500 60 000 53 500 57 700 57 200 57 500 64 800 65 400 62 900 698 700
у тому числі:                              
Видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)   44 500 51 000 60 700 63 500 60 000 53 500 57 700 57 200 57 500 64 800 65 400 62 900 698 700
Оплата праці 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші видатки 5000 44 500 51 000 60 700 63 500 60 000 53 500 57 700 57 200 57 500 64 800 65 400 62 900 698 700
Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0