Задати питання
flag Судова влада України

2010

За  2010 рік до господарського суду надійшло 3182 - позовних заяви, з яких по 2444 - порушено провадження. За цей період господарським судом області закінчено провадженням 2661 справи. Загальну кількість розглянутих господарським судом області справ склали майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав – 1912, спори іншого немайнового характеру - 211, спори пов'язані з укладанням, зміною, розірванням договорів та визнанням їх недійсними - 232, визнання недійсними актів - 112, у зв'язку з банкрутством суб'єктів підприємництва - 194.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, за цей час судом було направлено 22 окремих ухвали керівникам підприємств та 5 керівнику державної установи. Надіслано 5- повідомлення в прокуратуру. Направлено - 15 інформацій.

  

2011

Протягом 2011 року до господарського суду Хмельницької області надійшло 2947 позовних заяв, з яких: відмовлено у прийнятті – 23 заяви; повернуто без розгляду – 595 заяв; порушено провадження у 2329 справах.

За 2011 рік господарським судом області закінчено провадженням 2452 справи, в т.ч. з винесенням рішення – 1847 справ, припинено провадженням – 492 справи, залишено без розгляду – 112 позовів. Структуру розглянутих справ склали справи з майнових спорів щодо виконання господарських договорів та з інших підстав (1760 справ, або 71,8% від загальної кількості вирішених справ), справи з інших позадоговірних немайнових спорів (128 справ, або 5,22%), справи про банкрутство суб’єктів підприємництва (169 справ, або 6,89%), справи зі спорів про укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними (325 справ, або 13,25%), справи зі спорів про визнання актів недійсними (68 справ, або 2,77%), справи зі спорів про право на об'єкти інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційну концесію (2 справи, або 0,08%).

Аналіз динаміки вирішених спорів засвідчує зростання кількості справ, пов'язаних з виконанням договорів кредитування; справ, пов'язаних з зовнішньоекономічною діяльністю; справ, пов'язаних з визнанням договорів недійсними; справ, щодо укладання, зміни, розірвання договорів.

Значне зменшення спостерігається у справах, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища; справах, пов'язаних із лізинговими правовідносинами; справах про банкрутство; справах, пов'язаних з визнанням актів недійсними та справах, віднесених до категорії інших позадоговірних немайнових спорів.

 

Протягом 2011 року,  відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, судом направлено 69 окремих ухвал, з яких 63 – керівникам підприємств та 6 – керівникам державних установ і організацій. Надіслано 8 повідомлень органам прокуратури та  22 інформації іншим органам.

2012

Протягом 2012 року до господарського суду Хмельницької області надійшло 2007 позовних заяв, з яких: відмовлено у прийнятті – 25 заяв; повернуто без розгляду – 495 заяв; порушено провадження у 1487 справах.

За підсумками роботи протягом 2012 року господарським судом області закінчено провадженням - 1664 справи, в т.ч. з винесенням рішення – 1256 справ, припинено провадженням – 310 справ, залишено без розгляду – 98 позовів.

Структуру розглянутих господарським судом справ склали справи з майнових спорів щодо виконання господарських договорів та з інших підстав (1114 справ, або 66,94% від загальної кількості вирішених справ), справи з інших позадоговірних немайнових спорів (115 справ, або 6,91%), справи про банкрутство (139 справ, або 8,35%), справи зі спорів про укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними (202 справи, або 12,13%), справи зі спорів про визнання актів недійсними (94 справи, або 5,64%). 

Аналіз динаміки вирішених спорів засвідчує зростання кількості справ, пов’язаних із виконанням договору комісії; справ, пов’язаних із обігом цінних паперів; справ у спорах пов’язаних із застосуванням антимонопольного законодавства; справ, пов'язаних із визнанням актів недійсними.

Значне зменшення спостерігається у справах, пов'язаних з виконанням договорів кредитування; справ, пов'язаних з зовнішньоекономічною діяльністю; справ щодо виконання договорів підряду; справ, пов'язаних із орендними правовідносинами; справ, пов'язаних із відшкодуванням шкоди; у справах про банкрутство. 

Протягом 2012 року,  відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, судом надіслано 65 окремих ухвал, у тому числі - 59 керівникам підприємств та 6 – керівникам державних установ і організацій. Надіслано також 4 повідомлення органам прокуратури та 1 органам внутрішніх справ. Крім того, направлено 4 інформації іншим органам.

2013

Протягом 2013р. судом розглянуто 1355 справ позовного провадження та справ про банкрутство, 1445 заяв, у т. ч. 1202 заяви у справах про банкрутство, 59 скарг на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби, 184 заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання, всього 2800.

Структуру розглянутих господарським судом справ та заяв склали справи зі спорів, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними (83 справи та 2 заяви або 3,04% від загальної кількості розглянутих), справи з майнових спорів, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав (900 справ та 200 заяв або 39,29%), справи про банкрутство (99 справ та 1202 заяви або 46,46%), справи зі спорів між господарським товариством та його учасником, що виникають з корпоративних відносин (11 справ або 0,39%), справи зі спорів, що виникають із земельних відносин (113 справ та 7 заяв або 4,29%), справи зі спорів, що виникають з інших недоговірних відносин (148 справ та 34 заяви або 6,5%), справи, спори у яких пов’язані із захистом права інтелектуальної власності (1 справа або 0,04%).

 

Протягом 2013 року,  відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, судом надіслано 80 окремих ухвал, у тому числі – 65 керівникам підприємств та 15 – керівникам державних установ і організацій. Надіслано також 2 повідомлення органам прокуратури та направлено 3 інформації іншим органам.

2014

Протягом 2014 року господарським судом області розглянуто 2755 справ та заяв.

Структуру вирішених господарським судом спорів склали: справи з майнових спорів, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав – 1219 (в т.ч. 138 заяв) або 44,25% від загальної кількості розглянутих справ; справи про банкрутство - 1104 (в т.ч. 1035 заяв) або 40,07%; справи зі спорів, що виникають з інших недоговірних відносин – 204 (в т.ч. 15 заяв) або 7,40%; справи зі спорів, що виникають із земельних відносин – 119 (в т.ч. 4 заяви) або 4,32%; справи зі спорів, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними – 97 або 3,52%; справи зі спорів між господарським товариством та його учасником, що виникають з корпоративних відносин - 12 або 0,44%.

2015

Протягом 2015 року господарським судом розглянуто 2674 справи та заяви.

Із них справ позовного провадження та справ про банкрутство - 1626, заяв у справах про банкрутство - 905, скарг на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби - 67, заяв про відстрочку або розстрочку виконання рішення та зміну способу та порядку виконання ухвали, постанови - 73, заяв в порядку Розділу XIV1ГПК України -3.

Структуру вирішених судом спорів склали:

- майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав – 1263 або 47,2% від загальної кількості розглянутих справ;

-  справи про банкрутство - 946 або 35,3%;

- спори, що виникають з інших недоговірних відносин - 187 або 6,9%;

- спори, що виникають із земельних відносин -159 або 5,9%;

- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними – 97 або 3,6%;

- спори між господарським товариством та його учасником, що виникають з корпоративних відносин – 20 або 0,7%;

- спори пов’язані із захистом права на об’єкт інтелектуальної власності - 2 або 0,07%.