flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Стан здійснення правосуддя господарським судом Хмельницької області за 2017 рік

05 лютого 2018, 12:08

Згідно статистичних даних за 2017 рік до господарського суду Хмельницької області надійшло 2466 заяв та справ, у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року на 2 менше (2468).

У звітному періоді судом відмовлено у прийнятті 22 позовних заяв (ст.62 ГПК України), що на 9 менше ніж у 2016 році (31); передано за підсудністю – 31 (ст.17 ГПК України), що на 11 більше ніж за аналогічний період 2016 року (20). Кількість повернутих судом позовних заяв, згідно ст.63 ГПК України, збільшилась на 13 (2017 рік – 361 позовна заява, 2016 рік – 348).

Прийнято судом до розгляду 2052 заяви та справи, що на 17 менше ніж за 2016 рік (2069).

Розглянуто господарським судом області протягом 2017 року 2061 справу та заяву, що на 35 більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2016 рік - 2026 справ та заяв).

Із них справ позовного провадження та справ про банкрутство - 1048, заяв у справах про банкрутство - 918, скарг на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби - 53, заяв про відстрочку або розстрочку виконання рішення та зміну способу та порядку виконання ухвали, постанови - 40, заяв в порядку Розділу XIV1 ГПК України - 2.

Також, протягом 2017 року у порівнянні із аналогічним періодом минулого року значно зменшилась кількість винесених судом окремих ухвал в порядку ст.90 ГПК України - з 9 до 1.

В цілому, за 2017 рік господарським судом винесено 2785 процесуальних документи, що на 89 документів менше ніж за 2016 рік (2874).

Структуру вирішених судом спорів склали:

- майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав – 688  або 33,38% від загальної кількості розглянутих справ;

-  справи та заяви про банкрутство – 960 або 46,57%;

- спори, що виникають з інших недоговірних відносин – 137 або 6,64%;

- спори, що виникають із земельних відносин – 162 або 7,86%;

- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними – 96 або 4,65%;

- спори між господарським товариством та його учасником, що виникають з корпоративних відносин – 10 або 0,48%;

- спори пов’язані із захистом права на об’єкт інтелектуальної власності - 8 або 0,38%.

Таким чином, найчисельнішу групу із розглянутих судом спорів склали майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав (688). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих спорів зменшилась на 62 справи/заяви (2016 рік - 750).

Значно збільшилась кількість справ/заяв зі спорів, що виникають із земельних відносин - 162 (2016 рік -  118), кількість справ та заяв про банкрутство - 960, що на 46 справ більше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року (914). 

Крім того, у 2017 році значно зросла кількість розглянутих судом справ зі спорів, пов’язаних із захистом права на об’єкт інтелектуальної власності – 8 справ. У 2016 році розглянуто 4 таких справи.

У порівнянні із аналогічним періодом 2016 року зменшилась загальна кількість справ зі спорів, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними - 96 (2016 рік – 106 справ).

Також, у 2017 році значно зменшилась кількість справ, зі спорів між господарським товариством та його учасником, що виникають з корпоративних відносин – 10 (у 2016 році – 21).

Значно збільшилась кількість розглянутих спорів, що виникають з інших недоговірних відносин – 137 (2016 рік - 113).

Згідно із статистичними даними протягом 2017 року господарським судом Хмельницької області розглянуто 168 справ, порушених за заявами прокурорів. Крім того, прокурор за своєю ініціативою вступив у 5 справ, порушених за позовами інших осіб.

У порівнянні із аналогічним періодом 2016 року, у звітному періоді спостерігається значне збільшення справ за заявами прокурорів. Так, у 2017 році розглянуто 168 таких справ, а у 2016 році – 106 справ.

Серед справ (заяв), порушених за заявами прокурорів, протягом звітного періоду, були розглянуті справи (заяви) з таких категорій спорів як: спори, які виникають із земельних відносин – 80 (із яких 56 позовів задоволено); майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та інших підстав – 34 (задоволено - 28); спори, які виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними – 38 (задоволено – 26);  спори, що виникають з інших недоговірних відносин – 16 (задоволено - 5).

Звітний рік характеризується суттєвим збільшенням кількості розглянутих справ за позовами прокурорів у всіх категоріях спорів, зокрема:

- у спорах, що виникають із земельних відносин – на 23 справи у порівнянні із  2016 роком (2016 - 57 справ та заяв);

- у спорах, які виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними - на 16 справ (заяв) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (2016 - 22 справи та заяви);

  • у майнових спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та інших підстав - на 10 (2016 – 24 справи та заяви).

У 2017 році судом розглянуто 16 справ, що виникають з інших не договірних відносин за заявами прокурорів.

Із розглянутих 168 справ, порушених за позовами прокурорів, по 137 справах прийнято рішення, з яких у 115 справах прийнято рішення про повне або часткове їх задоволення, у 22 справах - рішення про відмову у позові,  у 27 справах провадження припинено, 2 позови залишено без розгляду, відмовлено у задоволені 2 заяв про зміну способу виконання рішення.

За результатами розгляду ініційованих прокурорами позовів судом у звітному періоді із заявлених до стягнення 16451280грн. присуджено до стягнення 11294193грн.

Відповідно до проведеного аналізу найчастішими були звернення прокурора до суду з позовними заявами у спорах щодо зміни, розірвання, визнання недійсними договорів оренди землі; спорах щодо невиконання або неналежного виконання договору оренди комунального та державного майна.

Крім того відділом проаналізовані причини та підстави повернення позовних заяв та заяв про банкрутство господарським судом у 2017 році.

Так, за 2017 рік господарським судом області винесено 307 ухвал про повернення позовних заяв та 54 ухвали про повернення заяв про банкрутство згідно ст.63 господарського процесуального кодексу України. Всього судом винесено 361 таку ухвалу.

При цьому, у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року, кількість повернутих судом позовних заяв збільшилась - з 348 до 361.

Якщо проаналізувати підстави повернення судом позовних заяв у звітному періоді, то вбачається, що найбільш поширеними виступали наступні підстави:

- не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів (п.6, ч.1, ст. 63 ГПК) – 153 ухвали;

- не подано доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі (п.4, ч.1, ст. 63 ГПК) –  105 ухвал;

- позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано (п.1, ч.1, ст. 63 ГПК) – 11 ухвал;

- у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми (п.3, ч.1, ст. 63 ГПК) – 30 ухвал.

Значно менша кількість позовних заяв поверталась судом на підставах, які передбаченні у п. п. 2, 5, 9 ч. 1, ст. 63 ГПК України, зокрема:

- у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес (п.2, ч.1, ст. 63 ГПК) - 2 ухвали;

- порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору (п.5, ч.1, ст. 63 ГПК) – 6 ухвал;

- до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору (п.9, ч.1, ст. 63 ГПК) – 5 ухвал.

Крім того, необхідно відмітити, що велика кількість позовних заяв поверталась судом із зазначенням декількох підстав, які передбачені частиною 1 статті 63 ГПК України. Зокрема, судом у 2017 році винесено 49 ухвал, у яких було посилання на дві або більше підстави повернення позовних заяв. Так, найбільше поєднувались підстави повернення, які передбачені пунктами 3, 4, 6, ст. 63 ГПК України.

Протягом 2017 року на судові акти, винесені господарським судом Хмельницької області подано 502 апеляційні скарги.

Згідно наявних у господарському суді Хмельницької області даних судом апеляційної інстанції переглянуто та винесено постанов по 347 судових справах господарського суду області. З них: залишено без змін – 259 рішень, ухвал; скасовано та змінено 88 судових актів. У порівнянні із минулим роком показник змінених/скасованих значно покращився (2016 рік – 91 судовий акт).

Відсоток скасованих/змінених судових актів у співвідношенні до загальної кількості прийнятих господарським судом рішень, постанов, ухвал – становить 3,15% (в апеляційному порядку) та 2,76 (із коригуванням ВГСУ).